Telefoonnummers en emailcontact

Praktijknummer
Het praktijknummer 0418-561565 is voor alle niet spoedeisende zaken op werkdagen, zoals afspraken, telefonisch spreekuur en informatie. Het spoednummer 0418-561250 is voor spoedeisende hulp overdag. Gebruikt u de spoedlijn alléén voor spoedgevallen, ook als de praktijklijn overdag druk bezet is.

Receptenlijn
Op de receptenlijn 0418-561710 kunt u 24 uur per dag verzoeken voor herhaalrecepten inspreken. Deze lijn wordt op alle werkdagen afgeluisterd.
Als u uw naam, geboortedatum en het betreffende geneesmiddel met de gebruikte dosering inspreekt, wordt het recept hiervoor naar de apotheek gestuurd.

Huisartsenpost
De huisartsenpost is bereikbaar op 088-8765050. Dit telefoonnummer geldt alleen voor vragen die niet kunnen wachten tot de volgende openingstijd van de praktijk.
U krijgt een assistente aan de lijn, die uw gegevens vraagt en welke hulp u nodig heeft. Zij geeft adviezen en maakt indien nodig een afspraak voor consult op de huisartsenpost. Ook kan zij een afspraak maken voor een huisbezoek.

Emailcontact
U kunt het e-mail formulier gebruiken om met ons contact op te nemen voor algemene vragen. Voor medische vragen dient u altijd telefonisch contact met ons op nemen