Spreekuren

Dagelijks wordt spreekuur gehouden op afspraak.
U kunt bellen om afspraken te maken tussen 8.00 en 9.00 uur en
op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag ook tussen 13.30  en 14.00  uur.
Bij het maken van afspraken vraagt de assistente u waarover het gaat. Zo kan een betere inschatting gemaakt worden welke urgentie uw vraag heeft en hoeveel tijd er voor uw vraag uitgetrokken moet worden.

Daarnaast werken wij met ‘dag zelf plekken’. Dit houd in dat wij iedere dag plek reserveren zodat patiënten die bellen voor een afspraak, dezelfde dag nog terecht kunnen. Wij hebben wel voldoende ruimte om dagen vooruit te plannen, dit kan vroeg in de ochtend of later op de ochtend, om 10.30 uur. Mochten deze plekken vol zijn, vragen wij u om op de dag dat u de afspraak wilt, terug te bellen.

telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur loopt eveneens op afspraak. Om een terugbelafspraak te maken kunt u bellen tussen 8.00 en 9.00 uur.

De arts zal u dan terugbellen tussen 12.00  en 13.00 uur.

U kunt tussen 8.00 en 9.30 uur bij de assistente informeren of uitslagen van laboratorium- of röntgenonderzoek al bekend zijn. Uitslagen van urineonderzoek of uitstrijkjes kunnen in veel gevallen door de assistente worden meegedeeld.
Bloed- en andere uitslagen moeten eerst door de arts beoordeeld zijn.

Huisbezoek

Indien u dit vóór 10.00 uur aanvraagt, wordt op dezelfde dag een huisbezoek afgelegd. Als u vindt dat de hulp met spoed verleend moet worden, wordt u doorverbonden met de huisarts. Deze bespreekt met u wanneer de visite wordt afgelegd.