Nieuws spreekuurorganisatie

Wij vinden het belangrijk dat mensen die dagelijks medicijnen gebruiken ieder jaar een keer op de huisartsenpraktijk gezien worden. Dan is er de kans om eventuele vragen over de ziekte of over de behandeling te bespreken.

De praktijkondersteuner had daar al een belangrijke rol in. Vanaf voorjaar 2023 worden ook de praktijkassistentes daarbij vaker ingeschakeld. De assistente zal u per telefoon benaderen om u uit te nodigen. In de meeste gevallen zult u door de assistente zelf prima geholpen kunnen worden. In sommige gevallen is het wenselijk om door de huisarts zelf gezien te worden. Dat wordt dan ingepland.