Medische gegevens opvragen/ corrigeren door patient

Op de praktijk kunt u een aanvraagformulier ‘inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens’ verkrijgen.

U kunt hiervoor contact zoeken met een van de huisartsen.