Onderzoeken

Beperkt bloedonderzoek en het meeste urineonderzoek gebeurt in de praktijk.

Urine moet zo spoedig mogelijk na het plassen onderzocht worden. Brengt u dit indien mogelijk voor 9.00 uur bij de assistente.

Locaties voor bloedafname

Op iedere dinsdagochtend zal STAR-SHL aanwezig zijn op de praktijk vanaf 08.00 uur tot 10.00 uur voor het bloedprikken. Dit is vrije inloop, er is geen afspraak nodig. Hier kunt u ook urine en ontlasting inleveren als de huisarts hier om heeft gevraagd.

U kunt op andere dagen terecht in Zaltbommel bij STAR-SHL en het Jeroen Bosch Ziekenhuis, u kunt hiervoor een afspraak maken op hun website.