Klachtenregeling

Niet tevreden? Praat er eerst met ons over. 

In onze praktijk vinden wij het belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Als u niet tevreden bent of als u vindt dat iets beter kan, laat het ons dan weten. U kunt dat bespreekbaar maken door naar de praktijk te bellen of u kunt het onderstaande klachtenformulier invullen.

Klachtenformulier

Als u het bij ons meldt, dan proberen wij samen uw probleem of klacht op te lossen. 

Komt u er met ons niet uit, dien dan uw klacht in bij de SKGE. 

De klachtenfunctionaris van de SKGE is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts of waarnemend huisarts. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vul dan het klachten formulier in op de website van de SKGE: Klacht indienen – SKGE 

Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar:

SKGE, postbus 8018, 5601KA Eindhoven 

Geschilleninstantie 

Als u er ook met hulp van de klachtenfunctionaris van de SKGE echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend. 

Meer informatie kunt u vinden op Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg – SKGE 

Als u nog vragen heeft aan de SKGE, kunt u bellen naar 088 0229100. Bereikbaar maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur. 

Logo banner