Medewerkers

De huisartsen

A.F. Batterink, BIG nummer 99047151801
B.R. Bruijns, BIG nummer 19066211501
I.L.L. van Sluisveld, BIG nummer 99027987601

Alle patiënten zijn ingeschreven bij de 3 huisartsen. Dit geeft u de mogelijkheid om per afspraak uw voorkeur voor een van de artsen uit te spreken. Indien mogelijk wordt deze gehonoreerd.

Wel vinden wij het belangrijk dat u voor eenzelfde klacht of probleem zoveel mogelijk door dezelfde arts wordt behandeld.

Assistentes

Er zijn meerdere praktijkassistentes bij toerbeurt aanwezig op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Zij maken de afspraken voor het spreekuur en behandelen de herhaalrecepten.

Daarnaast verrichten zij ook medische handelingen zoals het verzorgen van wonden, verwijderen van hechtingen, uitspuiten van oren, geven van injecties, maken van uitstrijkjes en het doen van laboratoriumonderzoek.

De assistente heeft dezelfde geheimhoudingsplicht als de huisarts.

Praktijkondersteuners

In de praktijk zijn twee praktijkondersteuners werkzaam.

Carola Zaal, verpleegkundige met specialisatie diabetes mellitus, houdt spreekuur op dinsdag, woensdag en donderdag. Zij begeleidt mensen met een chronische ziekte, zoals suikerziekte, longaandoeningen en hart- en vaatziekten. Haar BIG nummer is 49051864430.

Mirjam van der Veen is praktijkondersteuner in de geestelijke gezondheidszorg. Zij houdt spreekuur op dinsdag en vrijdag en begeleidt mensen met psychische klachten