De huisartsen

Alle patiënten zijn ingeschreven bij de 3 huisartsen. Dit geeft u de mogelijkheid om per afspraak uw voorkeur voor een van de artsen uit te spreken. Indien mogelijk wordt deze gehonoreerd.

Wel vinden wij het belangrijk dat u voor eenzelfde klacht of probleem zoveel mogelijk door dezelfde arts wordt behandeld.