Bezoek aan huis

Indien u dit vóór 10.00 uur aanvraagt, wordt op dezelfde dag een huisbezoek afgelegd. Als u vindt dat de hulp met spoed verleend moet worden, wordt u doorverbonden met de huisarts. Deze bespreekt met u wanneer de visite wordt afgelegd.