Assistentie

Er zijn meerdere praktijkassistentes bij toerbeurt aanwezig op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Zij maken de afspraken voor het spreekuur en behandelen de herhaalrecepten.

Daarnaast verrichten zij ook medische handelingen zoals het verzorgen van wonden, verwijderen van hechtingen, uitspuiten van oren, geven van injecties, maken van uitstrijkjes en het doen van laboratoriumonderzoek.

De assistente heeft dezelfde geheimhoudingsplicht als de huisarts.